CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

11/07/2023

 1. BẢO HÀNH CÓ CAM KẾT TRONG 12 THÁNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM QUẠT NĂNG LỰỢNG

- Đối với tất cả các mã quạt bên công ty Minh Long đều được bảo hành trong thời gian 12 tháng. 

- Hàng nếu có lỗi trong vòng 1 tuần sau khi quý khách nhận đc hàng công ty sẽ đổi mới ngay cho khách hàng 

- Áp dụng cho sản phẩm thân quạt, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện đi kèm sản phẩm chính.

- Sản phẩm đổi trả phải giữ nguyên 100% hình dạng ban đầu và đủ điều kiện bảo hành của hãng.

 

2. BẢO HÀNH CÓ CAM KẾT TRONG 24 THÁNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM ĐÈN NĂNG LƯỢNG

- Đối với tất cả các mã đèn năng lượng bên công ty Minh Long đều được bảo hành trong thời gian 24 tháng. 

- Hàng nếu có lỗi trong vòng 1 tuần sau khi quý khách nhận đc hàng công ty sẽ đổi mới ngay cho khách hàng 

- Áp dụng cho sản phẩm đèn, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện đi kèm sản phẩm chính và tấm pin năng lượng

- Sản phẩm đổi trả phải giữ nguyên 100% hình dạng ban đầu và đủ điều kiện bảo hành của hãng.

 


3. BẢO HÀNH CÓ CAM KẾT TRONG 12-24 THÁNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM ĐÈN LED

- Đối với tất cả các mã đèn  bên công ty Minh Long đều được bảo hành trong thời gian 12-24 tháng. 

- Hàng nếu có lỗi trong vòng 1 tháng sau khi quý khách nhận đc hàng công ty sẽ đổi mới ngay cho khách hàng 

- Áp dụng cho sản phẩm đèn

- Sản phẩm đổi trả phải giữ nguyên 100% hình dạng ban đầu và đủ điều kiện bảo hành của hãng.

Bài viết khác